Tiểu học An Lợi

https://thanloi.bencat.edu.vn


THÔNG BÁO

LỊCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
Đợt 1: từ ngày 06/4/2020 - 11/4/2020
THÔNG BÁO
LỊCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
Đợt 1: từ ngày 06/4/2020  - 11/4/2020
STT Họ và tên giáo viên dạy Lớp Thời gian dạy Ngày, tháng, năm dạy Môn/Phân môn Tên bài dạy Ghi chú
1 Nguyễn Xuân Nhân 3.1 Từ 8 giờ đến 8 giờ40 phút
08/04/2020
Toán Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số  
  Nguyễn Xuân Nhân 3.1 Từ 8  giờ đến 8 giờ 40 phút 10/04/2020 Toán Luyện tập  
  Nguyễn Xuân Nhân 3.1 Từ 9  giờ đến 9 giờ 40 phút 10/04/2020 Tập làm văn Nói, viết về một người lao động trí óc  
2 Lê Thị Hồng 3.2 Từ 8 giờ đến 8 giờ  40 phút
08/04/2020
Toán Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số  
  Lê Thị Hồng 3.2 Từ 8  giờ đến  8 giờ 40 phút 10/04/2020 Toán Luyện tập  
  Lê Thị Hồng 3.2 Từ 9  giờ đến  9 giờ 40 phút 10/04/2020 Tập làm văn Nói, viết về một người lao động trí óc  
3 Hoàng Thị Tiến 4 Từ..8. giờ... phút đến .9.. giờ...phút 8/4/2020 LT&C Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?  
  Hoàng Thị Tiến 4 Từ.9.. giờ đến 9 giờ50phút 8/4/2020 Toán So sánh hai phân số cùng mẫu số  
  Hoàng Thị Tiến 4 Từ8giờ đến 9giờ 10/4/2020 Tập làm văn Luyện tập  quan sát cây cối  
  Hoàng Thị Tiến 4 Từ9giờđến10giờ 10/4/2020 Toán Luyện tập  
4 Nguyễn Thị Thùy Dương 5.1 Từ 8 giờ 00 phút đến 8 giờ 45phút 8/4/2020 LTVC Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 5.1 Từ 9 giờ 00 phút đến 10giờ 00phút 8/4/2020 Toán Diện tích xung quanh và Diện tích toàn phần của hình lập phương  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 5.1 Từ 8 giờ 00 phút đến 8 giờ 50phút 10/4/2020 LTVC Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 5.1 Từ 9 giờ 00 phút đến 10giờ 00phút 10/4/2020 Toán Thể tích của một hình  
5 Bùi Thị Huyền Trang 5.2 Từ 8 giờ 00 phút đến 8 giờ 45phút 8/4/2020 LTVC Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ  
  Bùi Thị Huyền Trang 5.2 Từ 9 giờ 00 phút đến 10giờ00phút 8/4/2020 Toán Diện tích xung quanh và Diện tích toàn phầncủa hình lập phương  
  Bùi Thị Huyền Trang 5.2 Từ 8 giờ 00 phút đến 8 giờ50phút 10/4/2020 LTVC Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ  
  Bùi Thị Huyền Trang 5.2 Từ 9 giờ 00 phút đến 10giờ00phút 10/4/2020 Toán Thể tích của một hình  
6 Hồ Thị Hòa 5 Từ8giờ00phút đến 9giờ00phút 9/4/2020 Anh VĂn Unit7 : Places to go!
Lesson 1: Words
 
  Hồ Thị Hòa 5 Từ8giờ00 phút đến 9giờ00phút 10/4/2020 Anh Văn Unit7 : Places to go!
Lesson2: Grammar
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây