THÔNG BÁO

Thứ hai - 27/04/2020 09:26
LỊCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾNThời gian: từ ngày 13/4/2020 - 18/4/2020
THÔNG BÁO
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LỢI

LỊCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
Thời gian: từ ngày 13/4/2020 - 18/4/2020
STT Họ và tên giáo viên dạy Lớp Thời gian dạy Ngày, tháng, năm dạy Môn/Phân môn Tên bài dạy Ghi chú
1 Tô Thị Ngọc Lan 1.1 Từ.19.. giờ... phút đến 19 ... giờ.40..phút 13/4/2020 Học Vần Ôn tập  
  Tô Thị Ngọc Lan 1.1 Từ.20.. giờ... phút đến 21... giờ.00..phút 13/4/2020 Học vần Oa - oe  
  Tô Thị Ngọc Lan 1.1 Từ.19.. giờ.00. phút  đến 19... giờ 40..phút 15/4/2020 Học vần oai - oay  
  Tô Thị Ngọc Lan 1.1 Từ.20.. giờ... phút đến 21... giờ...phút 15/4/2020 Học Vần oan - oăn  
  Tô Thị Ngọc Lan 1.1 Từ.19.. giờ... phút đến 19... giờ.40..phút 17/4/2020 Học vần oang – oăng ( tiết 1)  
  Tô Thị Ngọc Lan 1.1 Từ.20.. giờ... phút đến 21... giờ....phút 17/4/2020 Học vần oang – oăng ( tiết 2)  
2 Nguyễn Thị Thùy Dương 1.2 Từ 19 giờ... phút đến 19 giờ 40 phút 13/4/2020 Học Vần ôn tập  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 1.2 Từ 19 giờ 50 phút đến 20 giờ 30 phút 13/4/2020 Học vần oa - oe  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 1.2 Từ 19 giờ... phút đến 19 giờ 40 phút 15/4/2020 Học vần oai - oay  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 1.2 Từ 19 giờ 50 phút đến 20 giờ 30 phút 15/4/2020 Học Vần oan - oăn  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 1.2 Từ 19 giờ... phút đến 19 giờ 40 phút 17/4/2020 Học vần oang – oăng (tiết 1)  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 1.2 Từ 19 giờ 50 phút đến 20 giờ 30 phút 17/4/2020 Học vần Học vần oang – oăng (tiết 2)  
3 Thượng Thị Nhung 1.3 Từ.19.. giờ... phút đến 19 ... giờ.40..phút 13/4/2020 Học Vần Ôn tập  
  Thượng Thị Nhung 1.3 Từ.20.. giờ... phút đến 21... giờ.00..phút 13/4/2020 Học vần Oa - oe  
  Thượng Thị Nhung 1.3 Từ.19.. giờ.00. phút  đến 19... giờ 40..phút 15/4/2020 Học vần oai - oay  
  Thượng Thị Nhung 1.3 Từ.20.. giờ... phút đến 21... giờ...phút 15/4/2020 Học Vần oan - oăn  
  Thượng Thị Nhung 1.3 Từ.19.. giờ... phút đến 19... giờ.40..phút 17/4/2020 Học vần oang – oăng (tiết 1)  
  Thượng Thị Nhung 1.3 Từ.20.. giờ... phút đến 21... giờ...phút 17/4/2020 Học vần oang – oăng (Tiết 2)  
4 Vương Thị Phương 2.1 Từ.7.. giờ.00.. phút đến .7. giờ.58.phút 13/4/2020 Toán Bảng chia 2 . Một phần hai  
  Vương Thị Phương 2.1 Từ..8. giờ00... phút đến ..9. giờ..00.phút 13/4/2020 Tập đọc Cò và Cuốc  
  Vương Thị Phương 2.1 Từ.14.. giờ 21... phút đến 14... giờ..35.phút…… 16/4/2020 Toán Bảng chia 3 . Một phần ba  
  Vương Thị Phương 2.1 Từ.11.. giờ.11.. phút đến .11. giờ 39...phút 16/4/2020 Luyện từ và câu MRVT: Từ ngữ về loài chim .Dấu chấm, dấu phẩy  
  Vương Thị Phương 2.1 Từ.20. giờ.48.. phút đến .21. giờ 22...phút 17/4/2020 Chính tả
(Nghe-viết)
Cò và Cuốc  
  Vương Thị Phương 2.1 Từ.21.. giờ 29... phút đến 22. giờ..10.phút 17/4/2020 Toán Bảng chia 4 . Một phần tư  
5 Nguyễn Thị Út 2.2 Từ 19 giờ đến  19 giờ 40 phút 13/4/2020 Toán Phép chia  
 

Nguyễn Thị Út
2.2 Từ.19.. giờ..50. phút đến .20.. giờ 30...phút

13/4/2020


Chính tả


Còvà cuốc
 
  Nguyễn Thị Út 2.2 Từ 19 giờ đến  19 giờ 40 phút 15/4/2020 Toán Bảng chia 2  
  Nguyễn Thị Út 2.2 Từ19giờ50 phút đến 20giờ 30phút 15/4/2020 LT&Câu Từ ngữ và loài chim – Dấu chấm, dấu phẩy  
  Nguyễn Thị Út 2.2 Từ 19 giờ đến  19 giờ 40 phút 17/4/2020 Toán Một phần hai  
  Nguyễn Thị Út 2.2 Từ19giờ50 phút đến 20giờ 30phút

17/4/2020
Tập làm văn Đáp lời xin lỗi -  Tả ngắn về loài chim  
6 Nguyễn Thị Lan 2.3 Từ.19.. giờ... phút đến 19 ... giờ.40..phút 13/4/2020 Tập đọc Một trí khôn hơn trăm trí khôn  
  Nguyễn Thị Lan 2.3 Từ.20.. giờ... phút đến 21... giờ.00..phút 13/4/2020 Toán Phép chia  
  Nguyễn Thị Lan 2.3 Từ.19.. giờ.00. phút  đến 19... giờ 40..phút 15/4/2020 Chính tả- LTVC Nghe- viết : Một trí khôn hơn trăm trí khôn. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã
Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy
 
  Nguyễn Thị Lan 2.3 Từ.20.. giờ... phút đến 21... giờ...phút 15/4/2020 Toán Bảng chia 2- Một phần hai  
  Nguyễn Thị Lan 2.3 Từ.19.. giờ... phút đến 19... giờ.40..phút 16/4/2020 Tập đọc Cò và Cuốc  
  Nguyễn Thị Lan 2.3 Từ.20.. giờ... phút đến 21... giờ.00..phút 16/4/2020 Toán Luyện tập ( trang 111)  
  Nguyễn Thị Lan
 
2.3 Từ.19.. giờ... phút đến 19... giờ.40..phút 17/4/2020 Tập làm văn Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim  
7 Nguyễn Xuân Nhân 3.1 Từ 19 giờ đến  19 giờ 40phút 13/04/2020 Chính tả Người sáng tác Quốc ca Việt Nam  
  Nguyễn Xuân Nhân 3.1 Từ 19 giờ 50  phút đến 20 giờ 30 phút 13/04/2020 Toán Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tt)  
  Nguyễn Xuân Nhân 3.1 Từ 19 giờ đến  19 giờ 40phút 15/04/2020 LTVC Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi như thế nào?  
  Nguyễn Xuân Nhân 3.1 Từ 19 giờ 50  phút đến 20 giờ 30 phút 15/04/2020 Toán Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số  
  Nguyễn Xuân Nhân 3.1 Từ 19 giờ  đến  19 giờ 40phút 17/04/2020 Tập làm văn Kể lại một buổi biêu diễn nghệ thuật  
  Nguyễn Xuân Nhân 3.1 Từ 19 giờ 50  phút đến 20 giờ 30 phút 17/04/2020 Toán Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tt)  
8 Lê Thị Hồng 3.2 Từ 19 giờ đến  19 giờ 40phút 13/04/2020 Chính tả Người sáng tác Quốc ca Việt Nam  
  Lê Thị Hồng 3.2 Từ 19 giờ 50  phút đến 20 giờ 30 phút 13/04/2020 Toán Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tt)  
  Lê Thị Hồng 3.2 Từ 19 giờ đến  19 giờ 40phút 15/04/2020 LTVC Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi như thế nào?  
  Lê Thị Hồng 3.2 Từ 19 giờ 50  phút đến 20 giờ 30 phút 15/04/2020 Toán Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số  
  Lê Thị Hồng 3.2 Từ 19 giờ  đến  19 giờ 40phút 17/04/2020 Tập làm văn Kể lại một buổi biêu diễn nghệ thuật  
  Lê Thị Hồng 3.2 Từ 19 giờ 50  phút đến 20 giờ 30 phút 17/04/2020 Toán Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tt)  
9 Hoàng Thị Tiến 4 Từ..19. giờ... phút đến19 giờ..45.phút 13/4/2020 LT&C Mở rộng vốn từ cái đẹp  
  Hoàng Thị Tiến 4 Từ.19 giờ.50.. phút đến ..20. giờ..50.phút   Toán So sánh hai phân số khác mẫu số  
  Hoàng Thị Tiến 4 Từ..19. giờ... phút đến20 giờ...phút 15/4/2020 TLV Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối  
  Hoàng Thị Tiến 4 Từ.20 giờ... phút đến ..20. giờ..50.phút   Toán Luyện tập  
  Hoàng Thị Tiến 4 Từ..19. giờ... phút đến20 giờ...phút 17/4/2020 LT&C Dấu gạch ngang  
  Hoàng Thị Tiến 4 Từ.20 giờ... phút đến ..21. giờ...phút   Toán Luyện tập  
10 Nguyễn Thị Thùy Dương 5.1 Từ 19giờ 00phút đến 19giờ 55phút 13/4/2020 Tập đọc Phân xử tài tình  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 5.1 Từ 20giờ 00 phút đến 21giờ 05phút 13/4/2020 Toán Đề-xi-mét khối. Xăng-ti-mét khối. Mét khối  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 5.1 Từ 13giờ 30phút đến 14giờ 20phút 15/4/2020 LTVC Nối các vế bằng quan hệ từ  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 5.1 Từ 14giờ 30phút đến 15giờ 20phút 15/4/2020 Toán Thể tích HHCN. Thể tích HLP  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 5.1 Từ 13giờ 30phút đến 14giờ 20phút 17/4/2020 TLV Lập chương trình hoạt động  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 5.1 Từ 14giờ 30phút đến 15giờ 20phút 17/4/2020 Toán Luyện tập  
11 Bùi Thị Huyền Trang 5.2 Từ19giờ 00phút đến 19giờ 40phút 13/4/2020 Tập đọc Phân xử tài tình  
  Bùi Thị Huyền Trang 5.2 Từ 19 giờ 45 phút đến 20giờ 25phút 13/4/2020 Toán Đề-xi-mét khối. Xăng-ti-mét khối. Mét khối  
  Bùi Thị Huyền Trang 5.2 Từ19giờ 00phút đến 19giờ 40phút 15/4/2020 LTVC Nối các vế bằng quan hệ từ  
  Bùi Thị Huyền Trang 5.2 Từ 19 giờ 45 phút đến 20giờ 25phút 15/4/2020 Toán Thể tích HHCN. Thể tích HLP  
  Bùi Thị Huyền Trang 5.2 Từ19giờ 00phút đến 19giờ 40phút 17/4/2020 TLV Lập chương trình hoạt động  
  Bùi Thị Huyền Trang 5.2 Từ 19 giờ 45 phút đến 20giờ 25phút 17/4/2020 Toán Luyện tập  
12 Hồ Thị Hòa 5 Từ.8.. giờ.00.. phút đến .9. giờ.00..phút 14/4/2020 AV Unit7 : Places to go!
Lesson 3: Grammar and song.
 
  Hồ Thị Hòa 5 Từ..8. giờ00... phút đến ..9. giờ..00.phút 16/4/2020 AV Unit7 : Places to go!
Lesson 4: Phonics
 
  Hồ Thị Hòa 4 Từ.19.. giờ00... phút đến .20.. giờ..00.phút 14/4/2020 AV Unit8: It’s hot today!
Lesson1 : word
 
  Hồ Thị Hòa 4 Từ.19.. giờ.00.. phút đến .20.. giờ00...phút 16/4/2020 AV Unit8: It’s hot today!
Lesson 2: Grammar.
 


TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LỢI

LỊCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
Thời gian: từ ngày 20/4/2020 - 25/4/2020
STT Họ và tên giáo viên dạy Lớp Thời gian dạy Ngày, tháng, năm dạy Môn/Phân môn Tên bài dạy Ghi chú
1 Tô Thị Ngọc Lan 1.1 Từ.19.. giờ... phút đến19 giờ.40..phút 20/4/2020 Toán Luyện tập chung (trang 124)  
  Tô Thị Ngọc Lan 1.1 Từ.20.. giờ... phút đến 21... giờ.00..phút 20/4/2020 Học Vần oanh – oach  
  Tô Thị Ngọc Lan 1.1 Từ.19.. giờ.00. phút đến 19... giờ 40..phút 22/4/2020 Toán Luyện tập chung (trang 125)  
  Tô Thị Ngọc Lan 1.1 Từ.20.. giờ... phút đến 21... giờ...phút 22/4/2020 Học vần oat – oăt  
  Tô Thị Ngọc Lan 1.1 Từ.19.. giờ... phút đến 19... giờ.40..phút 24/4/2020 Học vần uê – uy  
  Tô Thị Ngọc Lan 1.1 Từ.20.. giờ... phút đến 21... giờ.00..phút 24/4/2020 Học vần uơ – uya  
2 Nguyễn Thị Thùy Dương 1.2 Từ 19 giờ... phút đến19 giờ 40 phút 20/4/2020 Toán Luyện tập chung (trang 124)  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 1.2 Từ 19 giờ 50 phút đến 20 giờ 30 phút 20/4/2020 Học Vần oanh – oach  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 1.2 Từ 19 giờ... phút đến19 giờ 40 phút 22/4/2020 Toán Luyện tập chung (trang 125)  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 1.2 Từ 19 giờ 50 phút đến 20 giờ 30 phút 22/4/2020 Học vần oat – oăt  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 1.2 Từ 19 giờ... phút đến19 giờ 40 phút 24/4/2020 Học vần uê – uy  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 1.2 Từ 19 giờ 50 phút đến 20 giờ 30 phút 24/4/2020 Học vần uơ – uya  
3 Thượng Thị Nhung 1.3 Từ.19.. giờ... phút đến19 giờ.40..phút 20/4/2020 Toán Luyện tập chung (trang 124)  
  Thượng Thị Nhung 1.3 Từ.20.. giờ... phút đến 21... giờ.00..phút 20/4/2020 Học Vần oanh – oach  
  Thượng Thị Nhung 1.3 Từ.19.. giờ.00. phút đến 19... giờ 40..phút 22/4/2020 Toán Luyện tập chung (trang 125)  
  Thượng Thị Nhung 1.3 Từ.20.. giờ... phút đến 21... giờ...phút 22/4/2020 Học vần oat – oăt  
  Thượng Thị Nhung 1.3 Từ.19.. giờ... phút đến 19... giờ.40..phút 24/4/2020 Học vần uê – uy  
  Thượng Thị Nhung 1.3 Từ.20.. giờ... phút đến 21... giờ.00..phút 24/4/2020 Học vần uơ – uya  
4 Vương Thị Phương 2.1 Từ 11.. giờ.14 phút đến 11giờ.46.phút 21/4/2020 Toán Luyện tập  
  Vương Thị Phương 2.1 Từ..11. giờ... 58 phút đến ..13. giờ..50.phút 21/4/2020 Tập làm văn Đáp  lời xin lỗi tả ngắn về loài chim  
  Vương Thị Phương 2.1 Từ..19. giờ... 11 phút đến ..19. giờ..51.phút 21/4/2020 Tập đọc Bác sĩ Sói  
  Vương Thị Phương 2.1 Từ.17. giờ.28.. phút đến .18. giờ 05...phút 22/4/2020 Chính tả
( Nghe – viết)
Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên  
  Vương Thị Phương 2.1 Từ..18. giờ... 42 phút đến ..19. giờ..19.phút 22/4/2020 Toán Tìm một thừa số của phép nhân  
  Vương Thị Phương 2.1 Từ..20. giờ... 06 phút đến ..20. giờ..44.phút 22/4/2020 Toán Luyện tập chung  
  Vương Thị Phương 2.1 Từ..19. giờ...  22 phút đến ..19. giờ  56.phút 24/4/2020 Luyện từ và câu MRVT: Từ ngữ về muông thú.Đặt và Trả lời câu hỏi như thế nào?  
  Vương Thị Phương 2.1 Từ..20. giờ... 14phút đến ..20. giờ..47.phút 24/4/2020 Toán Số bị chia – Số chia - Thương  
5 Nguyễn Thị Út 2.2 Từ 19 giờ đến  19 giờ 40 phút
20/4/2020

Toán
Số bị chia – số chia - thương  
 

Nguyễn Thị Út
2.2 Từ.19.. giờ..50. phút đến .20.. giờ 30...phút

20/4/2020


Chính tả


Bác sĩ Sói
 
  Nguyễn Thị Út 2.2 Từ 19 giờ đến  19 giờ 40 phút
22/4/2020

Toán

Bảng chia 3
 
  Nguyễn Thị Út 2.2 Từ.19.. giờ..50. phút đến .20.. giờ 30...phút

22/4/2020


LT&Câu
Từ ngữ về muông thú– Đặt và trả lời câu hỏi như thế nào?  
  Nguyễn Thị Út 2.2 Từ 19 giờ đến  19 giờ 40 phút
24/4/2020

Toán

Một phần ba
 
  Nguyễn Thị Út 2.2 Từ.19.. giờ..50. phút đến .20.. giờ 30...phút

24/4/2020

Tập làm văn

Đáp lời  khẳng định -  Viết nội quy
 
6 Nguyễn Thị Lan 2.3 Từ.19.. giờ... phút đến .19.. giờ.40..phút 21/4/2020 Tập đọc Bác sĩ sói  
  Nguyễn Thị Lan 2.3 Từ.20.. giờ... phút đến .21.. giờ.00..phút 21/3/2020 Toán Số bị chia- Số chia- Thương  
  Nguyễn Thị Lan 2.3 Từ.19.. giờ... phút đến 19... giờ.40..phút 22/4/2020 Chính tả Tập chép : Bác sĩ sói. Phân biệt l/n, ươc/ướt  
  Nguyễn Thị Lan 2.3 Từ..20. giờ... phút đến .21.. giờ.00..phút 22/4/2020 Toán Bảng chia 3- Một phần 3  
  Nguyễn Thị Lan 2.3 Từ..19. giờ... phút đến .19.. giờ.40..phút 23/4/2020 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào ?  
  Nguyễn Thị Lan 2.3 Từ.20.. giờ... phút đến .21.. giờ.00..phút 23/4/2020 Toán Luyện tập ( trang 115)  
  Nguyễn Thị Lan
 
2.3 Từ.19.. giờ... phút đến19... giờ.40..phút 24/4/2020 Tập làm văn Đáp lời khẳng định. Viết nội quy  
  Nguyễn Thị Lan
 
2.3 Từ.20.. giờ... phút đến 21... giờ..00.phút 24/4/2020 Toán Tìm một thừa số của phép nhân – Luyện tập  
7 Nguyễn Xuân Nhân 3.1 Từ 19 giờ đến  19 giờ 40phút 20/04/2020 Tập đọc Đối đáp với vua  
  Nguyễn Xuân Nhân 3.1 Từ 19 giờ 50  phút đến 20 giờ 30 phút 20/04/2020 Toán Luyện tập chung  
  Nguyễn Xuân Nhân 3.1 Từ 19 giờđến  19 giờ 40phút 22/04/2020 LTVC Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy.  
  Nguyễn Xuân Nhân 3.1 Từ 19 giờ 50  phút đến 20 giờ 30 phút 22/04/2020 Toán Làm quen với chữ số La Mã  
  Nguyễn Xuân Nhân 3.1 Từ 19 giờđến  19 giờ 40phút 24/04/2020 Chính tả Đối đáp với vua      
  Nguyễn Xuân Nhân 3.1 Từ 19 giờ 50  phút đến 20 giờ 30 phút 24/04/2020 Toán Thực hành xem đồng hồ  
8 Lê Thị Hồng 3.2 Từ 19 giờ đến  19 giờ 40phút 20/04/2020 Tập đọc Đối đáp với vua  
  Lê Thị Hồng 3.2 Từ 19 giờ 50  phút đến 20 giờ 30 phút 20/04/2020 Toán Luyện tập chung  
  Lê Thị Hồng 3.2 Từ 19 giờđến  19 giờ 40phút 22/04/2020 LTVC Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy.  
  Lê Thị Hồng 3.2 Từ 19 giờ 50  phút đến 20 giờ 30 phút 22/04/2020 Toán Làm quen với chữ số La Mã  
  Lê Thị Hồng 3.2 Từ 19 giờđến  19 giờ 40phút 24/04/2020 Chính tả Đối đáp với vua      
  Lê Thị Hồng 3.2 Từ 19 giờ 50  phút đến 20 giờ 30 phút 24/04/2020 Toán Thực hành xem đồng hồ  
9 Hoàng Thị Tiến 4 Từ..19. giờ... phút đến20 giờ...phút 20/4/2020 LT&C Mở rộng vốn từ: Cái đẹp  
  Hoàng Thị Tiến 4 Từ.20 giờ... phút đến ..21. giờ...phút 20/4/2020 Toán Phép cộng phân số  
  Hoàng Thị Tiến 4 Từ..19. giờ... phút đến20 giờ...phút 22/4/2020 TLV Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối  
  Hoàng Thị Tiến 4 Từ.20 giờ... phút đến21giờ00phút 22/4/2020 Toán Luyện tập  
  Hoàng Thị Tiến 4 Từ..19. giờ... phút đến20 giờ...phút 24/4/2020 LT&C Câu kể Ai là gì?  
  Hoàng Thị Tiến 4 Từ.20 giờ... phút đến ..21. giờ...phút 24/4/2020 Toán Phép trừ phân số  
10 Nguyễn Thị Thùy Dương 5.1 Từ 13giờ 30phút đến 14giờ 15phút 20/4/2020 Tập đọc Luật tục xưa của người Ê-đê  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 5.1 Từ 14giờ 30phút đến 15giờ 10phút 20/4/2020 Toán Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 5.1 Từ 13giờ 30phút đến 14giờ 20phút 22/4/2020 TLV Ôn tập về tả đồ vật  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 5.1 Từ 14giờ 30phút đến 15giờ 25phút 22/4/2020 Toán Luyện tập chung  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 5.1 Từ 13giờ 30phút đến 14giờ 20phút 24/4/2020 LTVC Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 5.1 Từ 14giờ 30phút đến 15giờ 25phút 24/4/2020 Toán Luyện tập chung  
11 Bùi Thị Huyền Trang 5.2 Từ19giờ 00phút đến 19giờ 40phút 20/4/2020 Tập đọc Luật tục xưa của người Ê-đê  
  Bùi Thị Huyền Trang 5.2 Từ 19 giờ 45 phút đến 20giờ 25phút 20/4/2020 Toán Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu  
  Bùi Thị Huyền Trang 5.2 Từ19giờ 00phút đến 19giờ 40phút 22/4/2020 TLV Ôn tập về tả đồ vật  
  Bùi Thị Huyền Trang 5.2 Từ 19 giờ 45 phút đến 20giờ 25phút 22/4/2020 Toán Luyện tập chung  
  Bùi Thị Huyền Trang 5.2 Từ19giờ 00phút đến 19giờ 40phút 24/4/2020 LTVC Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng  
  Bùi Thị Huyền Trang 5.2 Từ 19 giờ 45 phút đến 20giờ 25phút 24/4/2020 Toán Luyện tập chung  
12 Hồ Thị Hòa 5 Từ.8.. giờ.00.. phút đến .9.. giờ.00..phút 21/4/2020 AV Unit7 : Places to go!
Lesson 5,6: Skills time !.
 
  Hồ Thị Hòa 5 Từ...8 giờ..00. phút đến 9... giờ00...phút 23/4/2020 AV Unit7 : Places to go!
Review and  test.
 
  Hồ Thị Hòa 4 Từ.19.. giờ.00.. phút đến .20.. giờ.00..phút 21/4/2020 AV Unit8: It’s hot today!
Lesson 3,4: song, phonics
 
  Hồ Thị Hòa 4 Từ.19.. giờ.00.. phút đến 20... giờ.00..phút 23/4/2020 AV Unit8: It’s hot today!
Lesson 5,6: skills time
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LỢI

LỊCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
Thời gian: từ ngày 27/4/2020 - 29/4/2020 (dạy liên tục 27, 28, 29/4 vì 30/4 và 01/5 nghỉ lễ)
STT Họ và tên giáo viên dạy Lớp Thời gian dạy Ngày, tháng, năm dạy Môn/Phân môn Tên bài dạy Ghi chú
1 Tô Thị Ngọc Lan 1.1 Từ.19.. giờ... phút đến 19... giờ.40..phút 27/4/2020 Toán Cộng các số tròn chục  
  Tô Thị Ngọc Lan 1.1 Từ.20.. giờ... phút đến .21.. giờ...phút 27/4/2020 Học vần uân – uyên  
  Tô Thị Ngọc Lan 1.1 Từ..19. giờ... phút đến .19.. giờ.40..phút 28/4/2020 Toán Luyện tập  
  Tô Thị Ngọc Lan 1.1 Từ.20.. giờ... phút đến .21.. giờ...phút 28/4/2020 Học vần uât – uyêt  
  Tô Thị Ngọc Lan 1.1 Từ..19. giờ... phút đến 19... giờ.40..phút 29/4/2020 Toán Trừ các số tròn chục  
  Tô Thị Ngọc Lan 1.1 Từ.20.. giờ... phút đến .21.. giờ...phút 29/4/2020 Học vần uynh – uych  
2 Nguyễn Thị Thùy Dương 1.2 Từ 19 giờ... phút đến19 giờ 40 phút 27/4/2020 Toán Cộng các số tròn chục  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 1.2 Từ 19 giờ 50 phút đến 20 giờ 30 phút 27/4/2020 Học vần uân – uyên  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 1.2 Từ 19 giờ... phút đến19 giờ 40 phút 28/4/2020 Toán Luyện tập  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 1.2 Từ 19 giờ 50 phút đến 20 giờ 30 phút 28/4/2020 Học vần uât – uyêt  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 1.2 Từ 19 giờ... phút đến19 giờ 40 phút 29/4/2020 Toán Trừ các số tròn chục  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 1.2 Từ 19 giờ 50 phút đến 20 giờ 30 phút 29/4/2020 Học vần uynh – uych  
3 Thượng Thị Nhung 1.3 Từ.19.. giờ... phút đến 19... giờ.40..phút 27/4/2020 Toán Cộng các số tròn chục  
  Thượng Thị Nhung 1.3 Từ.20.. giờ... phút đến .21.. giờ...phút 27/4/2020 Học vần uân – uyên  
  Thượng Thị Nhung 1.3 Từ..19. giờ... phút đến .19.. giờ.40..phút 28/4/2020 Toán Luyện tập  
  Thượng Thị Nhung 1.3 Từ.20.. giờ... phút đến .21.. giờ...phút 28/4/2020 Học vần uât – uyêt  
  Thượng Thị Nhung 1.3 Từ..19. giờ... phút đến 19... giờ.40..phút 29/4/2020 Toán Trừ các số tròn chục  
  Thượng Thị Nhung 1.3 Từ.20.. giờ... phút đến .21.. giờ...phút 29/4/2020 Học vần uynh – uych  
4 Vương Thị Phương 2.1 Từ. 18.. giờ..30. phút đến  19... giờ.10..phút 27/4/2020 Tập đọc Quả tim Khỉ  
  Vương Thị Phương 2.1 Từ.19.. giờ.20.. phút đến .20.. giờ.00..phút 27/4/2020 Toán Bảng chia 5. Một phần năm  
  Vương Thị Phương 2.1 Từ. 18.. giờ..30. phút đến  19... giờ.10..phút 28/4/2020 Toán Luyện tập chung  
  Vương Thị Phương 2.1 Từ.19.. giờ.20.. phút đến .20.. giờ.00..phút 28/4/2020 Luyện từ và câu MRV: Từ ngữ   về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy  
  Vương Thị Phương 2.1 Từ. 18.. giờ..30. phút đến  19... giờ.10..phút 29/4/2020 Toán Tìm số bị chia  
  Vương Thị Phương 2.1 Từ.19.. giờ.20.. phút đến .20.. giờ.00..phút 29/4/2020 Chính tả
( Nghe – viết)
Voi nhà  
5 Nguyễn Thị Út 2.2 Từ 19 giờ đến  19 giờ 40 phút
27/4/2020

Toán

Luyện tập
 
 

Nguyễn Thị Út
2.2 Từ.19.. giờ..50. phút đến .20.. giờ 30...phút

27/4/2020


Chính tả


Qủa tim Khỉ
 
  Nguyễn Thị Út 2.2 Từ 19 giờ đến  19 giờ 40 phút
28/4/2020

Toán

Bảng chia 4
 
  Nguyễn Thị Út 2.2 Từ.19.. giờ..50. phút đến .20.. giờ 30...phút

28/4/2020


LT&Câu

Từ ngữ về loài thú – Dâu chấm, dấu phy
 
  Nguyễn Thị Út 2.2 Từ 19 giờ đến  19 giờ 40 phút
29/4/2020

Toán
Một phần tư  
  Nguyễn Thị Út 2.2 Từ.19.. giờ..50. phút đến .20.. giờ 30...phút

29/4/2020

Tập làm văn

Nghe và trả lời câu hỏi.
 
6 Nguyễn Thị Lan 2.3 Từ.19.. giờ... phút đến 19... giờ.40..phút 27/4/2020 Tập đọc Quả tim khỉ  
  Nguyễn Thị Lan 2.3 Từ.20.. giờ... phút đến .21.. giờ...phút 27/4/2020 Toán Bảng chia 4 – Một phần tư  
  Nguyễn Thị Lan 2.3 Từ..19. giờ... phút đến .19.. giờ.40..phút 28/4/2020 Chính tả Nghe viết : Quả tim khỉ. Phân biệt s/x, uc/ut  
  Nguyễn Thị Lan 2.3 Từ.20.. giờ... phút đến .21.. giờ...phút 28/4/2020 Toán Luyện tập ( trang 120 )  
  Nguyễn Thị Lan 2.3 Từ..19. giờ... phút đến 19... giờ.40..phút 29/4/2020 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy  
  Nguyễn Thị Lan 2.3 Từ.20.. giờ... phút đến .21.. giờ...phút 29/4/2020 Toán Bảng chia 5- Một phần năm  
7 Nguyễn Xuân Nhân 3.1 Từ 19 giờđến  19 giờ 40phút 27/04/2020 Tập đọc Hội Vật  
  Nguyễn Xuân Nhân 3.1 Từ 19 giờ 50  phút đến 20 giờ 30 phút 27/04/2020 Toán Bài toán liên quan đến rút về đơn vị  
  Nguyễn Xuân Nhân 3.1 Từ 19 giờđến  19 giờ 40phút 28/04/2020 LTVC Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi vì sao?  
  Nguyễn Xuân Nhân 3.1 Từ 19 giờ 50  phút đến 20 giờ 30 phút 28/04/2020 Toán Luyện Tập  
  Nguyễn Xuân Nhân 3.1 Từ 19 giờđến  19 giờ 40phút 29/04/2020 Tập làm văn Kể về lễ hội  
  Nguyễn Xuân Nhân 3.1 Từ 19 giờ 50  phút đến 20 giờ 30 phút 29/04/2020 Toán Tiền Việt Nam  
8 Lê Thị Hồng 3.2 Từ 19 giờđến  19 giờ 40phút 27/04/2020 Tập đọc Hội Vật  
  Lê Thị Hồng 3.2 Từ 19 giờ 50  phút đến 20 giờ 30 phút 27/04/2020 Toán Bài toán liên quan đến rút về đơn vị  
  Lê Thị Hồng 3.2 Từ 19 giờđến  19 giờ 40phút 28/04/2020 LTVC Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi vì sao?  
  Lê Thị Hồng 3.2 Từ 19 giờ 50  phút đến 20 giờ 30 phút 28/04/2020 Toán Luyện Tập  
  Lê Thị Hồng 3.2 Từ 19 giờđến  19 giờ 40phút 29/04/2020 Tập làm văn Kể về lễ hội  
  Lê Thị Hồng 3.2 Từ 19 giờ 50  phút đến 20 giờ 30 phút 29/04/2020 Toán Tiền Việt Nam  
9 Hoàng Thị Tiến 4 Từ..19. giờ... phút đến20 giờ...phút 27/4/2020 LT&C Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?  
  Hoàng Thị Tiến 4 Từ.20 giờ... phút đến ..21. giờ...phút 27/4/2020 Toán Phép trừ phân số (tt)  
  Hoàng Thị Tiến 4 Từ..19. giờ... phút đến20 giờ...phút 28/4/2020 TLV Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối  
  Hoàng Thị Tiến 4 Từ.20 giờ... phút đến ..21. giờ...phút 28/4/2020 Toán Luyện tập  
  Hoàng Thị Tiến 4 Từ..19. giờ... phút đến20 giờ...phút 29/4/2020 LT&C Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?  
  Hoàng Thị Tiến 4 Từ.20 giờ... phút đến ..21. giờ...phút 29/4/2020 Toán Luyện tập chung  
10 Nguyễn Thị Thùy Dương 5.1 Từ 13giờ 30phút đến 14giờ 20phút 27/4/2020 LTVC Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 5.1 Từ 14giờ 30phút đến 15giờ 20phút 27/4/2020 Toán Bảng đơn vị đo thời gian  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 5.1 Từ 13giờ 30phút đến 14giờ 20phút 28/4/2020 Tập đọc Phong cảnh đền Hùng  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 5.1 Từ 14giờ 30phút đến 15giờ 20phút 28/4/2020 Toán Cộng số đo thời gian  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 5.1 Từ 13giờ 30phút đến 14giờ 20phút 29/4/2020 LTVC Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ  
  Nguyễn Thị Thùy Dương 5.1 Từ 14giờ 30phút đến 15giờ 20phút 29/4/2020 Toán Trừ số đo thời gian  
11 Bùi Thị Huyền Trang 5.2 Từ19giờ 00phút đến 19giờ 40phút 27/4/2020 LTVC Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ  
  Bùi Thị Huyền Trang 5.2 Từ 19 giờ 45 phút đến 20giờ 25phút 27/4/2020 Toán Bảng đơn vị đo thời gian  
  Bùi Thị Huyền Trang 5.2 Từ19giờ 00phút đến 19giờ 40phút 28/4/2020 Tập đọc Phong cảnh đền Hùng  
  Bùi Thị Huyền Trang 5.2 Từ 19 giờ 45 phút đến 20giờ 25phút 28/4/2020 Toán Cộng số đo thời gian  
  Bùi Thị Huyền Trang 5.2 Từ19giờ 00phút đến 19giờ 40phút 29/4/2020 LTVC Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ  
  Bùi Thị Huyền Trang 5.2 Từ 19 giờ 45 phút đến 20giờ 25phút 29/4/2020 Toán Trừ số đo thời gian  
12 Hồ Thị Hòa 5 Từ.8.. giờ..00. phút đến 9... giờ.00..phút 28/4/2020 AV Unit8: I’d like the melon.
Lesson1 : words.
 
  Hồ Thị Hòa 4 Từ.19.. giờ.00.. phút đến .20.. giờ.00..phút 28/4/2020 AV Unit 8: Review and test  

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay83
  • Tháng hiện tại1,969
  • Tổng lượt truy cập621,783
Văn bản Phòng

166/PGDĐT-CNTT

Ngày ban hành: 03/03/2023. Trích yếu: Về việc hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Bình Dương số

Ngày ban hành: 03/03/2023

161/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 02/03/2023. Trích yếu: Về việc góp ý dự thảo kế hoạch công tác đảm bảo TTATGT năm 2023 trên địa bàn thị xã Bến Cát

Ngày ban hành: 02/03/2023

147/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 24/02/2023. Trích yếu: Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của ngành giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát

Ngày ban hành: 24/02/2023

134/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 22/02/2023. Trích yếu: Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2023

Ngày ban hành: 22/02/2023

133/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 22/02/2023. Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn thị xã Bến Cát năm 2023

Ngày ban hành: 22/02/2023

769/PGDDT-NG

Ngày ban hành: 27/12/2022. Trích yếu: Đảm bảo trật tự ATGT, PCTP, ANTT dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ Hội hoa xuân năm 2023

Ngày ban hành: 27/12/2022

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây